ÚVOD

Poskytuji „Celostní poradenství“ v oblasti zdraví a výživy.

Původně jsem zdravotní sestra, pracovala jsem přes 20 let v nemocnici. Poté jsem dostala možnost vyzkoušet si na nějakou dobu roli pacienta, vidět to z té druhé strany a to na mnoha pracovištích v ČR.

Už léta mi chyběl jakýsi ucelený pohled na pacienta a tato zkušenost mi v mnohém potvrdila, že tomu tak je a mému životu a práci to smysl nedává. Tudíž jsem začala hledat jiné směry, filosofie, které vedou k uzdravení člověka jako celku. Protože mi byly blízké byliny, studovala jsem školu přírodních terapií a postupně mnoho dalších směrů, které mne oslovily. Postupem času nastalo rozhodnutí odejít ze zdravotnického systému a otevřít poradnu. Mým cílem je propojit znalosti západní medicíny s východními filosofiemi, protože mi to dohromady dává ohromný smysl. Používám diagnostiku z Čínské medicíny, znalosti a zkušenosti ze západní medicíny, české bylinky, medicinální houby a především psychosomatické souvislosti. Stále studuji, je to učení na celý život, které mne nesmírně baví a naplňuje.

Jsem si vědoma faktu, že alternativní medicína v mnoha ohledech rozhodně není schopna v plné šíři nahradit lékařské postupy a klasickou medicínu. Velmi si vážím mnoha lékařských osobností různých oborů klasické západní medicíny a smekám před jejich umem, obzvláště v akutních oborech. Vnímání klasické a alternativní medicíny jako dvou velmi nepřátelských táborů způsobuje jen zmatenost lidí, kteří neví, co je správně a komu věřit. Doufám, že se postupně tento fakt změní a bude docházet ke spolupráci v těchto oborech.

Má práce je zároveň mým koníčkem, dělám ji s láskou a úctou ke každému, kdo ke mně přijde.

A kdo ke mně chodí? Kdokoliv. Někdo ještě není připravený převzít odpovědnost za svůj život a je to tak v pořádku. Nabízím doplňkovou léčbu bylinami a řešení psychosomatických potíží ke klasické léčbě.

Někdo už naopak zanevřel na klasickou léčbu, pak se snažíme najít cesty, které jsou pro něj nejvhodnější a povedou k plnohodnotnému životu bez bolestí a omezení. Kromě bylin a psychosomatického řešení, změny jídelníčku na sobě tito lidé „pracují“ a také mají nejlepší výsledky.

Mnoho klientů si pak přijde jen k psychosomatické konzultaci, potřebuje jen jakýsi „AHA“ moment, ucelení myšlenek, životních situací a občas se i stane, že na svou odpověď přijdou sami.

Příběhy lidí jsou různé. Vše, co si řekneme, zůstává za uzavřenými dveřmi. Nikdy nikoho nesoudím, a k ničemu nenutím, každý máme svou cestu.

A kdo ke mně nechodí? Lidé, kteří by ode mne chtěli zázrak. Něco udělejte, dejte mi zázračný koktejl a já nebudu dělat nic. Nemohu a ani nechci za nikoho přebírat odpovědnost. V každém z nás je obrovská síla k uzdravení, jen o ní mnohdy nevíme, nebo si ji nechceme dovolit. I tak je to v pořádku.