O mně

Poskytuji „Celostní inspiraci s využitím mikrosystému těla“ v oblasti zdraví 

Původně jsem zdravotní sestra, pracovala jsem přes 20 let v nemocnici. Poté jsem dostala možnost vyzkoušet si na nějakou dobu roli pacienta, vidět to z té druhé strany a to na mnoha pracovištích v ČR.

Už léta mi chyběl jakýsi ucelený pohled na pacienta a tato zkušenost mi v mnohém potvrdila, že tomu tak je a mému životu a práci to smysl nedává. Tudíž jsem začala hledat jiné směry, filosofie, které vedou k uzdravení člověka jako celku. Protože mi byly blízké byliny, studovala jsem školu přírodních terapií a postupně mnoho dalších směrů, které mne oslovily. Postupem času nastalo rozhodnutí odejít ze zdravotnického systému a otevřít poradnu. Mým cílem je propojit znalosti západní medicíny s východními filosofiemi, vrátit se k moudrosti těla, protože mi to dohromady dává ohromný smysl. Používám diagnostiku z Čínské medicíny, znalosti a zkušenosti ze západní medicíny, české bylinky, medicinální houby, psychosomatické souvislosti. Především využívám mikrosystémů lidského těla a jeho vlastní moudrosti.

CO JE MIKROSYSTÉM?

V celém Vesmíru existuje vždy něco většího (makrosystém), v němž funguje nebo žije něco menšího (mikrosystém). Z pohledu Vesmíru je tím mikrosystémem každá lidská bytost. Fungují společně, spolupracují, podporují se, nebo někdy naopak bojují, nemohou najít cestu spolupráce a podpory. Ovlivňují se navzájem. Stejně tak to funguje v každém podniku, práci, rodinném systému.

Lidské tělo není vyjímkou. Pokud budeme považovat lidskou bytost za makrosystém, mikrosystémem se stávají jednotlivé buňky, orgány, energetické dráhy. Tento systém existoval vždy, je vyzkoušen tisíce let, jen se k němu vracíme. Mikrosystém je v tomto případě taková malá „řídící základna“, která nám ukazuje a řídí systém jménem člověk. Dá se využít jak diagnosticky, tak i terapeuticky. Z těchto systémů využívám zejména chodidlo (reflexní zóny, akupunkturní body) a ucho – ušní akupunktura či akupresura.

Stále studuji, je to učení na celý život, které mne nesmírně baví a naplňuje.

Jsem si vědoma faktu, že alternativní medicína v mnoha ohledech rozhodně není schopna v plné šíři nahradit lékařské postupy a klasickou medicínu. Velmi si vážím mnoha lékařských osobností různých oborů klasické západní medicíny a smekám před jejich umem, obzvláště v akutních oborech. Vnímání klasické a alternativní medicíny jako dvou velmi nepřátelských táborů způsobuje jen zmatenost lidí, kteří neví, co je správně a komu věřit. Doufám, že se postupně tento fakt změní a bude docházet ke spolupráci v těchto oborech.

Má práce je zároveň mým koníčkem, dělám ji s láskou a úctou ke každému, kdo ke mně přijde.

A kdo ke mně chodí? Kdokoliv, kdo je ochoten převzít odpovědnost a spolupracovat. Nikomu netoužím „radit“. Mohu předávat své zkušenosti, naslouchat, doporučit, inspirovat. Využít terapie mikrosystému.

Mnoho klientů si pak přijde jen k psychosomatické konzultaci, naslouchání, potřebuje jen jakýsi „AHA“ moment, ucelení myšlenek, životních situací a občas se i stane, že na svou odpověď přijdou sami.

Příběhy lidí jsou různé. Vše, co si řekneme, zůstává za uzavřenými dveřmi. Nikdy nikoho nesoudím, a k ničemu nenutím, každý máme svou cestu.

A kdo ke mně nechodí? Lidé, kteří by ode mne chtěli zázrak. Něco udělejte, dejte mi zázračný koktejl a já nebudu dělat nic. Nemohu a ani nechci za nikoho přebírat odpovědnost. V každém z nás je obrovská síla k uzdravení, jen o ní mnohdy nevíme, nebo si ji nechceme dovolit. I tak je to v pořádku.

 

Mé vzdělání a praxe

Zdravotní sestra

Už od dětských let má touha směřovala k tomu stát se zdravotní sestřičkou. Obdivovala jsem je. V mých očích byly nádherné, čisté, upravené, laskavé a moudré. A já se toužila stát jednou z nich.

Proto po Základní škole následovalo studium na SZŠ v Českých Budějovicích a to v letech 1989 – 1993.

Po ukončení Střední školy následovala realita. Nástup do zaměstnání – Nemocnice Český Krumlov – sestra u lůžka. Nakonec jsem zde pobyla 22 let. Od začátků praxe na běžném oddělení, přes praxi na JIP /jednotce intenzivní péče/, až k praxi na pozici staniční sestry. Svou práci jsem dělala vždy tak, jak jsem nejlépe uměla, s láskou a úctou k pacientům. To, zda se naplnil můj cíl stát se jednou z těch, které jsem obdivovala, by museli posoudit pacienti.

Během oněch 22 let byla stále silná má touha se dále vzdělávat. Absolvovala jsem tudíž mnoho specializací a certifikovaných kurzů, zejména v NCONZO v Brně. Specializace péče o dospělé pacienty u lůžka, hodnocení EKG křivky a srdeční onemocnění, hojení ran, management ve zdravotnictví a další.

Po 22 letech, jsem již po několikáté a tentokrát se vším všudy dostala příležitost ocitnout se v roli pacienta. Byla to obrovská zkušenost, náraz na realitu zdeformovaného zdravotnického systému, realita toho, jak se to z mého pohledu nemá dělat. Vyhořelé zdravotní sestry, lékaři, obtěžující pacient, který nemá právo na svůj názor. Drsná realita, jejíž součástí jsem se vědomě rozhodla nebýt. Tak nadešlo mé rozhodnutí pomoci si jinak.

Pak přišlo pochopení faktu, že to je můj život a tudíž jsem za něj zodpovědná já sama. A tak se postupně začal rodit v mé hlavě nápad – zůstaň u toho, ale dělej to jinak.

A proto „celostní “

Studium fytoterapie a východních filosofií /Tradiční čínská medicína/ 

Škola přírodních terapií Český Krumlov 2015 – 2017

Reflexní terapie – žákyně Ing. Janči – 2016-2018

Medicína souvislostí /MUDr. Michaela Šimková/ – 2017 – 2019

Dexter academy Praha – masérské kurzy

Bachovy esence a cesta k seberozpoznání – 2019 – stále pokračuji

5 elementů – MUDr. Dagmar Komárková – 2020

Energie krajiny a intuitivní bylinářství – 2020

Epigenetická fytoterapie – 2020

Reflexní terapie lymfatického systému – 2021

Funkční výživa – Institut funkční medicíny – 2022

Ušní akupunktura – MUDr. Michael Strnad – 2022

Mentální zaostření – Carol Ann Hontz – 2023

Škola krajinných energií – Petr Křížek –  2023 (pokračuji)

Nespočet certifikovaných kurzů – EFT terapie, reflexologie, medicinální houby, psychoterapie a mnoho dalších. Stále intenzivně studuji a své poznatky ihned vnáším do praxe tak, aby byly ku prospěchu všem.

 

Vážím si všech svých učitelů západní i východní medicíny a snažím se čerpat z obou těchto systémů. Z mého pohledu by bylo ideální propojení západních medicínských poznatků s těmi přírodními, či východními filosofiemi. Každý jsme celkem – trojjediné bytosti – tělo, mysl a duše. Každá z těchto částí je stejně důležitá, žádné z nich bychom neměli dávat přednost. Zároveň postupně vnímám jak je důležité nepodceňovat vzájemný vliv a propojenost všeho, co jest.